Znan predsednik dijaške skupnosti GCC

V skladu s statutom Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center predsednika volijo vsi člani Dijaške skupnosti z navadno večino. Volitve so veljavne v primeru, da voli več kot polovica članov. Mandat dobi kandidat, ki na volitvah prejme največ glasov. Kandidat, ki je na volitvah drugi, postane podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center. Volitve potekajo na šoli in so tajne. Dijaki v razredu prejmejo glasovnice. Voli se en kandidat in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom izbranega kandidata.

V četrtek, 4. 10.2012, smo na šoli izvedli volitve za predsednika Dijaške skupnosti. Za mesto predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center se je potegovalo pet kandidatov, in sicer Matic Gajšek  iz 4. e, Katja Gobec iz 3. d, Nejc Gornik iz 3. c, Žan Kolar iz 4. e in Matic Pusovnik iz 4. e.

Volilna komisija, ki so jo sestavljali Aljaž Barlič iz 1. j, Sara Polanc iz 2. i, Maruša Turnšek iz 3. b in Nuša Verdev iz  4. j, je rezultate volitev objavila v petek, 5. 10. 2012.

Glasovalo je 894 dijakov.

Največ glasov na volitvah (352) je dobil Matic Gajšek in postal predsednik Dijaške skupnosti GCC.  Na drugo mesto se je uvrstil Žan Kolar, ki je prejel 252 glasov ter postal podpredsednik Dijaške skupnosti.  Tretje mesto je s 158 glasovi zasedla Katja Gobec, Matic Pusovnik je prejel 77 glasov, Nejc Gornik pa 49 glasov. 6 glasovnic je bilo neveljavnih.

V skladu s Statutom Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center  sta Matic Gajšek in Žan Kolar postala tudi predstavnika dijakov v Svetu šole.