ZIMSKI GCC MEPI VIKEND

Že sedmo leto zapored je drugi vikend v januarju na Gimnaziji Celje – Center minil v znamenju intenzivnih priprav udeležencev programa Mednarodno priznanje za mlade (MEPI)

Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je od leta 1956 svetovno priznan program osebnostnega razvoja, ki mlade spodbuja h kakovostnemu preživljanju prostega časa in jim pomaga odrasti v odgovorne, samozavestne ljudi, pripravljene na življenjske izzive. Sestavljen je iz treh stopenj (bron, srebro, zlato) in štirih področij (veščine, šport, prostovoljstvo in avanturistične odprave). V šolskem letu 2014/15 je k programu pristopila tudi Gimnazija Celje – Center (GCC), kjer je MEPI postal ena najprepoznavnejših obšolskih dejavnosti, ki vsako leto pritegne številne dijake. Letošnje leto jih pri programu na bronasti, srebrni in zlati stopnji sodeluje 41 dijakov, v mentorski ekipi pa sodeluje 5 učiteljev, izpostaviti pa je potrebno tudi to, da je septembra 2021 program v celoti zaključilo 18 mladih, ki tako predstavljajo prvo generacijo prejemnikov zlatega priznanja MEPI na GCC.

Vsako leto v okviru programa na GCC pripravijo trojne vikend priprave – jesenske, zimske in pomladanske in tokratne so potekale med 14. in 15. 1. na šoli, kjer so udeleženci preživeli tudi noč. Dogajanje je seveda bilo prilagojeno aktualnim razmeram, vsebinsko pa so bile priprave ločene glede na stopnjo programa – na bronasti stopnji so se spoznavali s prvo pomočjo in nadaljevali s spoznavanjem kartografije in orientacije ter tim buildingom, dijaki srebrne stopnje pa so začeli z intenzivnimi pripravami na poletne avanturistične odprave. V soboto so vse vsebine povezali z mini odpravo – brončki so se s karto, kompasom in delovnim listom odpravili proti Anskemu vrhu, srebrniki pa proti Celjskemu gradu. Velik poudarek vikenda je bil tudi na vrednotenju in povratnih informacijah, ki so ključne pri načrtovanju in izpopolnjevanju ter individualizaciji vsebin, mlade pa učijo tudi veščin komunikacije (podajanje konkretnih povratnih informacij, izražanja lastnih občutkov, sprejemanja različnih mnenj). Spomladanski MEPI vikend v aprilu pa bo namenjen načrtovanju in pripravi opreme (postavljanje šotorov, pakiranje nahrbtnika) za odprave – na bronasti stopnji bodo te v maju in juniju potekale v Posavskem hribovju, na srebrni stopnji (junij) pa po Pohorju. Zlato odpravo na GCC ponovno načrtujejo v tujino, če bodo to le dopuščale zdravstvene razmere.

Zanimiv mladinski program nad katerim je kot častni pokrovitelj in eden izmed ustanoviteljev več desetletij bdel princ Filip, vojvoda Edinburški, temelji na izkustvenem učenju, ki mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Posameznik z mentorjem oblikuje svoj program, prilagojen svojim sposobnostim in željam. Posebnost izvajanja programa v Celju pa je nedvomno zelo dobro povezovanje med MEPI šolami, zelo aktivno pa ga podpira tudi Mestna občina Celje, ki je v programu spoznala zanimivo neformalno obliko dopolnjevanja mladinskih aktivnosti v mestu. Na GCC 15. 3. pripravljajo tudi posebno spletno MEPI srečanje za dijake in osnovnošolce, omeniti pa je potrebno tudi to, da prejemniki zlatega priznanja z GCC zelo aktivno sodelujejo tudi v različnih projektih in akcijah nacionalnega urada in skrbijo za promocijo tega edinstvenega programa med mladimi.

PRILOGA: Fotografije z MEPI vikenda (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja