Volitve predsednika Dijaške skupnosti GCC

Dragi dijaki in dijakinje!

Šolsko leto je že v polnem teku. Nič več ni prizanašanja profesorjev, ocene prvih testov in spraševanj so že znane, teden OIV je mimo in tudi maturanci so na žalost vseh maturantov že končani.

In s tem res pravim začetkom pouka (september je bolj uvajanje v novo šolsko leto) pridejo tudi volitve predsednika DS Gimnazije Celje – Center. V lanskem šolskem letu sta vlogi predsednika in podpredsednika Dijaške skupnosti (ne?)odgovorno nase prevzela Benjamin Zaim Šehović in Aleksander “Aco” Radić. V letošnjem šolskem letu pa iščemo zagnanega, odgovornega in idej polnega dijaka, ki si želi našo šolo spremeniti še na bolje in ustvariti še bolj kreativno okolje predvsem za vse dijake, posledično pa tudi za zaposlene na šoli.

Za predsednika lahko kandidirajo vsi dijaki Dijaške skupnosti Gimnazije Celje –  Center (to so VSI dijaki vseh treh programov in vseh štirih letnikov), pod pogojem, da jim doslej ni bil izrečen vzgojni ukrep.

Kandidati oddajo kandidature v pisni obliki na naslov marjana.turnsek@gcc.si do ponedeljka, 3. 10. 2016. Kandidatura mora vsebovati kratko predstavitev kandidata in program dela Dijaške skupnosti za tekoče šolsko leto. Kandidati se bodo v sredo,  5. 10. 2016, ob 11.35 javno predstavili v šolski knjižnici.

Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center so: da deluje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sodeluje z vodstvom šole, vodi Predsedstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sklicuje seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, vodi seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Dijaški organizaciji Slovenije,  opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet ali Predsedstvo.

Mandat predsednika in podpredsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center traja eno leto oz. do naslednjih volitev in se lahko ponovi.

V skladu s Statutom Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center predsednika volijo vsi člani Dijaške skupnosti z navadno večino. Volitve so veljavne v primeru, da voli več kot polovica članov. Mandat dobi kandidat, ki na volitvah prejme največ glasov. Kandidat, ki je na volitvah drugi, postane podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center. Volitve potekajo na šoli in so tajne.

Volilna komisija, v sestavi Anja Sirk (1. H), Nika Pinter (2. C), Ina Lednik (3. Č) in Sara Brglez (4. D),  bo rezultate volitev objavila najkasneje do petka, 14. 10. 2016.

Tudi mi vas pozivamo, da, v kolikor imate željo in zanos za vodenje Dijaške skupnosti, oddate svojo kandidaturo. Imate le še nekaj dni časa, zato pohitite. Vendar pa ne pozabite na vse odgovornosti, ki pridejo z nazivoma predsednika oz. podpredsednika Dijaške skupnosti, zato dobro premislite, preden se podate v boj za ti dve funkciji. Vsi kandidati pa bodite pripravljeni tudi na kritično in intenzivno izpraševanje Sledkovih novinarjev. 🙂

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja