VOLITVE DS 2019

V sredo, 11. septembra 2019, bomo med razrednimi urami izvedli volitve predsednika Dijaške skupnosti in volitve predstavnika dijakov v Svetu šole.

Lansko šolsko leto sta bila predstavnik dijakov v Svetu šole Matevž Žolnir, 4. b, in Nejc Drev, maturant generacije 2019. Namesto Nejca, ki mu mandat poteče z iztekom srednješolskega statusa, bomo volili med letošnjimi kandidati za Svet šole, ki so za oddajo kandidature morali v preteklih dneh zbrati podpise 10% volilnih upravičencev (100 podpisov). To so: Lovro Čeh Brežnik (3. d), Jon Kanjir (2. a) in Jakob Pirš (3. č).

V lanskem šolskem letu sta Dijaško skupnost GCC vodila predsednik Matjaž Korenak in podpredsednica Rebeka Jahn (oba iz 3. c). Letošnja kandidata za mesto predsednika Dijaške skupnosti pa sta Blaž Hrovat (4. j) in Matjaž Korenak (4. c). Javna predstavitev obeh kandidatov bo v torek, 10. 9., ob 11.35 v učilnici KL1.

 

Predstavitev Blaža Hrovata:

Sem Blaž Hrovat, rojen 15. 2. 2001, dijak 4. letnika Gimnazije Celje – Center, smer predšolska vzgoja. V preteklih šolskih letih sem na GCC pridobil veliko znanja in izkušenj, tudi na področju organizacije ter dela s skupinami. V šolskem letu 2018/2019 sem bil vodja tutorjev in s kolegi smo naredili kar veliko sprememb, ki so se dobro ustalile. Sem tudi član fantovske vokalne zasedbe FaVoZa. V svojem prostem času sem prostovoljec v Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, kjer pomagam pri delu in načrtovanju novih projektov, ki so povezani z otroki. Že tretje leto  zapored sem vodil skupine otrok na dnevne tabore, letos pa sem se prvič  preizkusil tudi v vlogi vzgojitelja v zdravstveni koloniji. Sem komunikativen, vesten, prilagodljiv, odgovoren in vedoželjen.

Gimnazija Celje – Center je ena izmed srednjih šol, ki se lahko pohvali z bogatim seznamom obšolskih dejavnosti. Menim, da precej dijakov sploh ne ve, kaj jim GCC ponuja, še zlasti tisti, ki so komaj prestopili prag secesijske lepotice. Eden izmed mojih predlogov je, da bi v drugi polovici septembra pripravili “sejem dejavnosti na GCC”. Na rondoju oziroma v športni dvorani bi se predstavile vse obšolske dejavnosti na GCC. Menim, da bi takšna predstavitev obšolskih dejavnosti bila zelo zanimiva, še zlasti za dijake nižjih letnikov.

Na Gimnaziji Celje – Center imamo dijaki prostor, ki je namenjen samo nam ‒ t. j. dijaški kabinet. Veliko dijakov si v njem krajša čas pred, med in po pouku. Edina slabost je nečistoča, zato predlagam, da ga ‒ glede na to, da je naš ‒ tudi sami vzdržujemo. Tisti razred, ki je zadolžen za čiščenje okolice, bi ta dan poskrbel še za čiščenje dijaškega kabineta.

Moj naslednji predlog so QR KODE na GCC. Veliko dijakov, starejših in mlajših, ima težave pri iskanju učilnic in z iskanjem urnika na svojem mobilnem telefonu. Sprva bi bili na voljo kodi GCC-urnika in interaktivnega načrta šole. Če bi se zadeva dobro obnesla, bi ta projekt še nadgradil. QR KODE bi tako razporedil po različnih mestih na GCC, s fotografiranjem kode bi tako dijak rešil  svojo težavo.

Še naprej bi izvajal projekt izmenjav med programi. Tokrat bi ga omejil samo na dijake 1. letnika. Projekt bi jim sam predstavil in tako bi poizvedel, kakšno je zanimanje zanj. Kljub temu, da se učna snov med programi ne ujema in dopolnjuje, je to edinstvena izkušnja, ki je za dijake nepozabna in zabavna.

Kot predsednik dijaške skupnosti bi do konca 1. ocenjevalnega obdobja obiskal vse razrede na GCC. Pomembno se mi zdi, da je predsednik DS z dijaki v stiku, da ga ti poznajo in mu povedo, kaj bi na GCC izboljšali oz. kaj je tisto, kar po njihovem mnenju dela GCC enostavno drugačno.

Večji poudarek bi dal tudi uporabi Instagram profila Gimnazije Celje – Center. Na njem bi objavljali utrip na GCC, pokrivali bi vse dogodke … Najbolj pa bi ga izkoristil za obveščanje dijakov o  športnih dnevih, obveznih izbirnih vsebinah, sestankih, predavanjih v knjižnici, izletih (Instagram story) …

Na GCC je težko narediti nekaj edinstvenega, saj je organizacija Dijaškega razvojnega tima zelo uspešna. Kot predsednik Dijaške skupnosti GCC bi DRT spodbujal pri njihovih pobudah, še zlasti pri načrtovanju tematskih tednov. Spodbujal bi tudi športne aktivnosti, kot je Liga GCC.

Glede vpeljave novosti in morebitnih sprememb oz. želja bi bil kot predsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center odprt za pogovor z dijaki in s profesorji.

 

Predstavitev Matjaža Korenaka:

Srednja šola zaznamuje štiri leta našega življenja. V njej preživimo približno 40 ur na teden. Prav zato se moremo v njej počutiti kar se da sprejete in domače.

Sem Matjaž Korenak, dijak 4. c-razreda. Po naravi sem zelo sproščen, komunikativen dijak, ki rad prisluhne drugim in se zna postaviti zase in za druge. Dijak, ki je vedno glasen pred, med in po pouku, pa naj gre za učno snov, zabavo s prijatelji ali obšolske dejavnosti. Sem zagovornik trdega dela in imam jasno postavljene prioritete in cilje.

Kot predsednik Dijaške skupnosti GCC pa bi se zavzemal zato da :

  • bi dijaki imeli možnost pri izbiri OIV delavnic (to bi izvedli na način, da bi dijaki v anketi zapisali kaj si želijo, kaj jih zanima, programu pa bi se vodstvo šole poskušalo približati, saj bi s tem dosegli, da dijaki dobijo občutek soustvarjanja pouka, 
  • bi tutorsko pomoč vzpostavili tudi med dijaki višjih letnikov, z namenom nasvetov, tolažb in pomoči (nasveti nekdanjih dijakov pri maturi, pomoč višjih letnikov). Poskrbeti bi morali, da se najde način, da bodo v stik s tutorji stopili tudi bolj sramežljivi dijaki,ki jim je navadno neprijetno govoriti o svojih težavah itd.,
  • bi poudarek dajali tudi dijakom samim. Zavedam se namreč, da zna biti srednja šola stresna in naporna, vendar moramo znati paziti na lastno zdravje. Tako bi v tematskem tednu zdravja (pa tudi čez celo leto) opominjali dijake, da si lahko dan priredijo tako, da ga izkoristijo maksimalno in zdravo. Biti zdrav namreč pomeni tudi to, da lahko dobro funkcioniraš v šoli, pri učenju, obšolskih dejavnostih,
  • poskušal bi uvesti teambuilding delavnice tudi v višjih letnikih, saj le-te lahko vodijo k boljši povezanosti razreda,
  • ponovno bi poskušal vzpostaviti trdno mrežo učnih tutorjev, ki je po mojem mnenju v zadnjem letu malce v zatonu.

Še vedno pa bi v mandatu nadaljeval nekatere projekte, ki so jih uvedli že nekdanji dijaki, kot so izmenjava med programi, spoznavni dan, Centrovizija, …

Ob koncu bi rad zapisal samo še to, da funkcija predsednika DS zahteva odgovornost. To po enoletnem mandatu imam, prav tako pa sem pripravljen prisluhniti vsem dijakom in njihovim idejam, ki bi jih skušal uresničiti.

 

Volitve bodo v sredo, 11. 9. 2019, med razrednimi urami. Predsedniki oz. predstavniki razredov morajo pred razredno uro v govorilnici šole pri prof. Marjani Turnšek prevzeti glasovnice, ki bodo v dveh ločenih kuvertah. Med razredno uro ločeno izvedejo volitve. Glasovnice zložijo v kuverto in jo zalepijo ter na sprednji strani zapišejo, koliko dijakov je glasovalo. Glasovnice po koncu ure oddajo prof. Turnšek v govorilnico.

Voli se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata. Obkroži se samo toliko kandidatov, kot se jih voli (1). Glasovnica, na kateri bo obkrožen več kot en kandidat, bo neveljavna

Volilna komisija, ki jo sestavljajo Matic Marčič (2. h), Blaž Pavlič (3. b) in Tamara Korenak (3. č), bo pripravila volilne lističe in preštela glasove. Rezultate volitev bomo objavili najkasneje do petka, 13. 9. 2019.

.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja