Prvi koraki Spletka

Septembra 2012 je na GCC začela delovati in ustvarjati redakcija spletnega časopisa, ki smo ga poimenovali Spletko. Zagnani mladi, ki se želimo poskusiti v novinarstvu, zvedavo spremljamo dogajanje na šoli in zunaj nje. Danes, 21. septembra 2012, ko je Gimnazija Celje – Center prizorišče enega izmed vrhuncev praznovanja ob 100-letnici stavbe, v kateri deluje, smo na nogah že od ranega jutra. Sproti vas bomo obveščali o pestrem dogajanju na šoli in v Spletkovem zaodrju.

 

K. G.