Predvolilno dogajanje na Centru!

September je čas novih začetkov, ciljev in podvigov, zato v tem duhu ponovno volimo predsednika in podpredsednika dijaške skupnosti. Če smo natančni, bomo letos volili predsednico in podpredsednico, dve mladi dami, ki se sicer udejstvujeta v različnih dejavnostih in sta pri tem izredno uspešni. Tudi zanju je to popolnoma nov podvig, ki se ga ne lotevata le zase, ampak tudi za nas. V strastni mrzlici načrtovanja in organiziranja Naših 100+5, se je tema za trenutek ustavila in vse oči so se uprle v naši kandidatki. In kot je za predstavnice nežnejšega spola značilno, tudi tukaj ne gre brez drame … 🙂

Vprašanje, ki se poraja vsem dijakom naše secesijske lepotice, je nedvoumno – katera bo zasedla to častno mesto?

Sedma sila pa se tudi sprašuje, ali je dobro, da sta na vodilnem mestu dve ženski? Bosta znali to izkoristiti v svoje dobro? Bosta lahko kljubovali pritiskom moške populacije? In najpomembneje … Ali bosta držali obljubo in izpolnjevali obljube iz statuta Dijaške skupnosti, ki o tej funkciji pravi takole:

»Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center so: da deluje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sodeluje z vodstvom šole, vodi Predsedstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sklicuje seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, vodi seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Dijaški organizaciji Slovenije, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Svetu šole, opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet ali Predsedstvo.«

Bomo videli … Mi jim zaupamo, pa vi?

Če danes niste uspeli priti na ppredstavitev, vam Sledko predstavlja kandidatki za predsednico Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center v šolskem letu 2017/2018.

Sem Ina Lednik, dijakinja 4. č razreda in zase lahko rečem, da sem odgovorna oseba z visokimi cilji. Sem zelo komunikativno in odprto dekle, vedno pripravljena pomagati. Rada se udejstvujem na področju kulture in sem ena izmed članic Noneta GCC. Zaradi želje po enakovrednosti med programi, sem se z lanskim predsednikom DS dogovorila, da uresničim njegovo idejo o izmenjavi dijakov med programi. Rada bi uredila tudi bolj sistematično določanje testov, predvsem da se predmeti kot so slovenščina, matematika in angleščina določijo pred vsemi ostalimi. Za dijake tretjih letnikov v drugem polletju (ko pričnejo s pripravami na maturo) pa bi se moral določiti teden (oz. dva) v katerem se pišeta samo izbirna maturitetna predmeta in v tem tednu ni mogoče pisati treh testov. Ker pa obiskujem program gimnazija, bi rada slišala še mnenja drugih programov (pa tudi gimnazije) in v primeru, da sem izvoljena se bom sestala z vsakim predsednikom oddelčne skupnosti in tako dobila tudi odziv dijakov od prvega do četrtega letnika vseh programov. Lani sem se enkrat udeležila seje DOS-a (Dijaška organizacija Slovenije) in izvedela precej koristnih informacij, ki se mi zdijo vredne, da bi jih izpostavila in da bi se GCC bolj povezala s to organizacijo. In zakaj sem se odločila za kandidaturo? Obstaja več razlogov … Prvi razlog je moja lastna želja, drugi pa je šola, kjer sem doslej preživela tri čudovita leta in verjamem, da mene in vse nas čaka še eno čudovito leto. Seveda pa ste tu tudi vi, dijakinje in dijaki. Za vse si želim, da je to čas osebnostne rasti in izgradnje na vseh področjih. Tudi sama bi rada k temu aktivno pripomogla. 

Sem Nika Pinter, dijakinja 3. c. Sem aktivna dijakinja in se udejstvujem na veliko področjih. Uživam v spoznavanju novih stvari, krajev in ljudi. Mislim, da zase lahko rečem, da sem odprta in komunikativna oseba, ki rada sprejema nove izzive. Na šoli sem aktivna v kar nekaj obšolskih dejavnostih. To so spletni časopis Sledko, Debatni klub, razredni tutorji, sem tudi MEPI-jevka s skoraj končano srebrno stopnjo. V Dijaški skupnosti sem predstavnica razreda že od prvega letnika, v lanskem šolskem letu pa sem postala tudi članica Dijaškega razvojnega tima. Kot predsednica Dijaške skupnosti bi zastopala glas dijakov, ki si zasluži biti slišan, tako na naši šoli kot tudi zunaj nje. S svojim pogledom na svet in znanjem, ki sem ga v preteklih treh letih pridobila, bi lahko aktivno in odgovorno zastopala glas dijaške skupnosti tudi v DOS-u.
Moj načrt za letošnje šolsko leto ni preveč obsežen. Ideje so stvar navdiha in jih ne moreš izsiliti, zato bi veliko novih stvari uvajala kar tekom šolskega leta. Šolo sooblikujemo dijaki in zaposleni, zato bi želela slišati ideje in pobude obeh strani. Želela bi ohraniti vse kulturne in športne dejavnosti, ki na šoli že obstajajo, pa tudi vse trenutne projekte – dobrodelni koncert, pustovanje, tematski tedni, itd. Dijake bi želela spodbuditi k večjemu udejstvovanju pri obšolskih dejavnostih, a jih tudi opominjala, da zaradi njih ne zanemarijo šole in šolskega dela. Le oboje skupaj bo sooblikovalo njihovo pravo srednješolsko izkušnjo. Želela bi si tudi več medsebojne pomoči med dijaki – ne le med sošolci, pač pa tudi med dijaki različnih letnikov.
Gimnazija Celje – Center je članica mreže Zdrava šola. Poleg ozaveščanja o zdravi prehrani in zadostnem gibanju, ki po mojem mnenju kljub številnim akcijam še vedno nista prisotna v vsakodnevnem življenju dijakov, bi poseben poudarek dala ozaveščanju o duševnem zdravju. To še vedno velja za tabu temo, posebej med mladimi, ki o ohranjanju zdravega duševnega zdravja ne vemo dovolj. Na tem področju se lahko še ogromno naredi, v tem letu pa bi se osredotočali predvsem na delavnice in predavanja. V prihodnjem mesecu (dveh, treh) bom po posvetu z vodstvom šole in svetovalnima delavkama, naredila načrt, ki bi se najbrž izvedel v drugi polovice letošnjega šolskega leta. Izjemno počaščena in vesela bom, če mi boste zaupali vaš glas. Obljubljam, da bom odgovornost te pozicije prevzela z vsem spoštovanjem. Verjamem, da nam skupaj lahko uspe Gimnazijo Celje – Center narediti še boljšo in uspešnejšo – za nas in za prihodnje generacije! 
Kaj pa sta za Sledko kandidatki povedali po predstavitvi? Poročamo kmalu … 😉

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja