Predvolilna mrzlica na GCC

Če je bil september na GCC v znamenju Naših sto, odmevnega druženja generacij ob 100-letnici poslopja naše šole in OIV, potem lahko za oktober zapišemo, da je to mesec, ki se bo v anale šole vpisal kot mesec volitev … Ne išče se le novi ravnatelj, ampak tudi novo vodstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center in letos je očitno mesto »prvega med enakimi« zelo zaželeno, saj je do 2. oktobra do 19. ure, ko se je iztekel rok za oddajo vlog, prispelo kar pet kandidatur, o katerih se bomo dijaki odločali na volitvah, ki bodo v četrtek, 4. oktobra. Še posebej zanimivo je, da je predsedniška funkcija dodobra ogrela četrtošolce, pa ne vseh, ampak zlasti fante v 4. e. Več kot očitno je »mladinska politika« še dobro misleča in pozitivno naivna, saj se v resničnih igrah na državni ravni tovrstne situacije najbrž ne bi pojavile in bi se v predhodnih pogajanjih vladna pogača že vnaprej razdelila …

Kaj neki je tako privlačnega na tej funkciji, da je letošnje leto tako zelo zaželena? Statut o predsedniku Dijaške skupnosti pravi takole:

»Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center so: da deluje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sodeluje z vodstvom šole, vodi Predsedstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sklicuje seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, vodi seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Dijaški organizaciji Slovenije, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Svetu šole, opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet ali Predsedstvo.«

Če so to letos edini razlogi, pa je seveda drugo vprašanje. Vsekakor bo glas dijakov pomemben tudi na tistih drugih, ravnateljskih volitvah …

Predstavljamo vam kandidatko in kandidate za predsednico oziroma predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center v šolskem letu 2012/2013. Pri predstavitvah smo si tu in tam privoščili kak manjši lepotni popravek pravopisne in slovnične narave (gre za napake, ki se za bodoči vodstveni kader ne spodobijo), v samo vsebino in dolžino predstavitev pa nismo posegali.

Katja Gobec

Katja Gobec, 3. d, je v svoji kandidaturi zapisala: »Naša šola, Gimnazija Celje – Center, mi je v zadnjih letih poleg znanja ponudila tudi ogromno izkušenj, ki sem si jih nabirala tako v Dekliškem pevskem zboru kot s sodelovanjem pri različnih projektih in na sestankih dijaške skupnosti. Menim, da se šolamo v okolju, ki nam ponuja ogromno možnosti za razvijanje naših talentov in udejstvovanje pri različnih dejavnostih, a priložnosti vedno ne znamo izkoristiti. Kot kandidatka za predsednico dijaške skupnosti si želim, da bi si dijaki upali izraziti svoje želje in bi tesneje sodelovali tako med sabo kot tudi s profesorji. Dijaška skupnost ni le kraj, kjer se predstavniki razredov zbiramo, da bi nas seznanili z delovnim načrtom in ostalimi formalnostmi, temveč ponuja možnost za uresničevanje pobud in želja vseh dijakov ter omogoča izboljšanje pogojev tako za učenje kot za poučevanje. Tudi mi lahko soustvarjamo okolje, v katerem preživimo štiri precej pomembna leta svojega življenja. Verjetno si vsi želimo šolo, v kateri bi se dobro počutili in bi bili tako še uspešnejši na učnem področju, kar pa je najprej odvisno od našega odnosa. Kot predsednica dijaške skupnosti GCC se bom zavzemala, da bo vsak dijak, ki bo pokazal resen interes, tudi slišan. Če pokažemo občutek za pripadnost do šole in se angažiramo, lahko dosežemo veliko.«

Nejc Gornik

Katjin kolega, tretješolec Nejc Gornik je bil z besedami sicer bolj skop, a vendarle konkreten: »Za mesto predsednika dijaške skupnosti kandidiram s ciljem in namenom, da bom sprejemal ideje dijakov in dijakinj, zastopal naše pravice kot tudi dolžnosti in se potegoval za čim boljše vzdušje ter za kar se da zanimiv vsakdan na Gimnaziji Celje – Center.«

 

 

 

 

 

 

Fantje iz 4. e (navedeni bodo po abecedi) pa so o motivih za kandidaturo in vizijah za prihodnost Dijaške skupnosti GCC zapisali takole …

 

Matic Gajšek

»Sem Matic Gajšek, rojen 2. 6. 1994 v Trbovljah. Po končani Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik, podružnica Dol pri Hrastniku sem se leta 2009 vpisal na Gimnazijo Celje – Center. V letošnjem šolskem letu sem maturant, poleg šole pa se aktivno ukvarjam še z različnimi obšolskimi dejavnostmi. Sem član zasedbe FaVoZa – Fantovska vokalna zasedba GCC že od same ustanovitve leta 2009, od leta 2010 dalje pa pojem tudi v zboru Antona Schwaba Hiše kulture Celje. Kot solopevec pa se izobražujem pri mezzosopranistki, profesorici Barbari Sorč. Najvidnejši pevski uspehi so članstvo v mednarodnemu komornemu zboru leta 2011 v organizaciji Glasbene mladine Slovenije ter uspešno prestana avdicija in uvrstitev med 30 tenorjev v svetovnem merilu za članstvo v svetovnem zboru (World Youth Choir), ki ga vsako leto organizira Jeunesses Musicales International. Sem tudi član Interact kluba Celje, ki deluje pod okriljem mednarodne nepolitične, neprofitne in neverske dobrodelne organizacije Rotary International. Lahko se pohvalimo z mnogimi nacionalno odmevnimi dobrodelnimi projekti. Moji organizacijski dosežki so dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center v sodelovanju z Interact klubom Celje ter Modna Interactijada na prostem. Prav tako sem sodeloval pri organizaciji dogodka Naših sto, s katerim smo počastili stoletni jubilej zgradbe, v kateri domuje naša Gimnazija Celje – Center. V mesecu oktobru pa bodo dijaki 3. h razreda z mojo pomočjo pripravili že 7. tradicionalni dobrodelni koncert.

Svojo vizijo vodenja dijaške skupnosti GCC bi razdelil v dva sklopa, in sicer na sklop šolskega delovanja ter sklop delovanja dijaške skupnosti izven šole. Vodilo delovanja dijaške skupnosti na šoli bi bilo predvsem povezovanje vseh dijakov naše šole. Žal na naši šoli ne poznamo termina »pripadnost do šole«, ker le-te praktično ni. Menim, da je ravno druženje med dijaki gimnazije, umetniške gimnazije in predšolske vzgoje ključ do rešitve tega problema. Posebej bi se trudil za še boljšo komunikacijo in sodelovanje z vodstvom šole ter podajanje novih predlogov, s katerimi bi lahko izboljšali stanje na šoli. Angažirano pa bi s svojim znanjem deloval tudi na področju projektov, ki jih organizira dijaška skupnost. V sklopu delovanja dijaške skupnosti izven šole bi se aktivno angažiral v Dijaški organizaciji Slovenije. Tako bi predstavljal našo šolo, naše dejavnosti, podajal naše predloge in jih poskušal tudi realizirati. S tem bi še dodatno okrepili položaj naše šole v naboru nam konkurenčnih šol.«

Žan Kolar

»Sem Žan Kolar, letošnji maturant Gimnazije Celje – Center in kandidiram za predsednika dijaške skupnosti. Kot dijak 4. e sem si na naši gimnaziji pridobil veliko izkušenj, tudi z izvenšolskimi dejavnostmi, kot sta igranje v angleški gledališki skupini Have Fun Club in prepevanje v FaVoZi. Sodeloval sem tudi pri gledališki produkciji Dogodek v mestu Gogi, ki so jo dijaki naše šole videli lani. V prostem času se ukvarjam z ustvarjanjem glasbe in video posnetkov, prepevanjem in amaterskim gledališkim igranjem. Za kandidaturo sem se odločil zaradi želje po majhnih spremembah. Moji cilji so, za razliko od ostalih kandidatov, skromni, preprosti in izvedljivi. Kot prvo bi organiziral dobrodelni koncert v naši dvorani za družino s težkimi socialnimi problemi. Organiziral pa bi tudi akcijo ‘Podari vrečko’, o kateri vam več zaupam ob morebitni izvolitvi. Občutek, ko še zaspan stopaš do svoje omarice, bi vsekakor popestrila prijetna glasba. Zato predlagam nežno igranje glasbe v jutranjih urah v kletnih prostorih šole. Predlagam tudi postavitev nadstreška za kolesa in motorje pred šolo, ki bi bil pod stalnim video nadzorom. Predlagal bi tudi delno obnovo stranišč in organiziral srečelove med glavnimi odmori v izbranem mesecu. Pridobljeni denar pa bi se stekal v šolski sklad za čimprejšnjo menjavo naših oken.«

 

Matic Pusovnik

»Sem Matic Pusovnik, dijak 4. letnika splošne gimnazije. Sem aktiven dijak, pojem v FaVoZi in sodelujem pri številnih šolskih prireditvah. Želim si, da bi Gimnazija Celje – Center postala dijakom še prijaznejša šola in da bi dijaki spoznali, koliko nam nudi, če le pokažemo željo po sodelovanju. Za mesto predsednika dijaške skupnosti kandidiram, ker si želim izboljšanja vezi med dijaki in profesorji, ki bi pripomogle k vsesplošni boljši motiviranosti za delo na obeh straneh. Menim, da bi lahko skupaj ugotovili, katere učne metode so dijakom najbližje in najučinkovitejše ter tako prišli do boljših učnih rezultatov. Pomembno se mi zdi tudi to, da dijaki na glas izrazimo svoje težave in želje, kar nam omogoča ravno dijaška skupnost.«

 

Zanimivo, kajne? Politični komentatorji bi iz teh zapisov vsekakor naredili obširen, zapleten esej, ekipa Spletka pa se bo komentarjev zaenkrat vzdržala in vsem volilkam in volilcem le zaželela obilo sreče in zdrave pameti na četrtkovih volitvah.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja