NAVDUŠENI NAD MATEMATIKO

Na Gimnaziji Celje – Center so predstavili rezultate triletnega Erasmus + projekta MEYE, ki navdušuje vrtčevske otroke nad matematiko

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali s številnimi mednarodnimi projekti, ki jih večinoma izvajajo pod okriljem programa Erasmus +. Mednje sodi tudi MEYE. Kratica projekta je sestavljena iz začetnic Mathematics in Early Years of Education (Matematika v zgodnjih letih izobraževanja, op. p.). Nosilec projekta je CIPFP Faitanar (Španija), partnerji pa ob GCC še Univerza v Valenciji, Univerza v Varšavi ter Skupnost šol Marcelino Mesquita iz Portugalske. Glavni cilj projekta, ki so ga na GCC predstavili na multiplikacijskem srečanju 22. junija, ki se ga je udeležilo več kot 40 predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov iz regije, je promocija razvoja matematične pismenosti pri otrocih v vrtcu in ob začetku osnovne šole. Glavni rezultat projekta, ki se sicer zaključuje prihodnji mesec, so inovativna didaktična gradiva (priročnik, zloženke, materiali). Ta so nastala na podlagi izmenjave praks sodelujočih držav in mobilnosti ter raziskovalnega dela v času trajanja projekta. Eden pomembnih ciljev projekta je tudi izboljšanje sodelovanja po celotni izobraževalni vertikali – od vrtca pa do univerze na področju načrtovanja dela v vrtcih oz. pri izobraževanju bodočih vzgojiteljev. Projektno ekipo na GCC sestavljajo koordinatorica in učiteljica strokovnih predmetov Metka Krajnc, učitelja matematike Tatjana Ravničan Ganzitti in Rok Lipnik, učiteljica angleščine ter tujega jezika za otroke Laura Kerin Jevtič in učiteljica angleščine Mateja Glušič Lenarčič.

Zadnje projektno srečanje partnerjev je potekalo prav v Celju (9.-16. 5. 2022). Poleg zaključnega ustvarjanja priročnika, ki bo preveden tudi v slovenščino in bo brezplačno na voljo vsem vzgojiteljem ter učiteljem, so tuji gostje v spremstvu slovenskih dijakov in učiteljev obiskale Vrtec Zarja, kjer so izvajali matematično obarvane dejavnosti skozi usmerjeno igro kot tudi preko rutine.

Skozi celoten projekt se kaže kako vsebinsko in organizacijsko prednjači organizacija in izvedba predšolske vzgoje v Sloveniji. Velikokrat se oziramo v tujino po primerih dobre prakse, a glede na izkušnje, ki smo jih pridobili v tem in drugih projektih, lahko mirno trdimo, da je Slovenija v samem vrhu. Vsekakor pa si moramo prizadevati, da bomo tako z izobraževanjem že na srednješolski ravni kot tudi na univerzitetni ter s pomočjo in podporo države tak standard tudi ohranili in nadgrajevali.

Na GCC se v kratkem zaključuje še en velik Erasmus + projekt ključnega ukrepa 2, to je YESSS. Ta se bo sklenil konec oktobra, cilj projekta pa je priprava priročnika za učitelje za uvajanje podjetnostnih vsebin v kurikularne procese. Tudi sicer bo poletje minilo v znamenju različnih izmenjav dijakov in učiteljev. Že prihodnji teden se na mednarodni matematični kongres v Solun (Grčija) odpravljajo trije učitelji matematike z GCC, pred kratkim so je z Dunaja vrnila delegacija dijakov, avgusta bodo GCC-jevci gostje kongresa učiteljev nemščine, ki bo potekal na Dunaju, odpravljajo se tudi v Dublin, dijaki programa predšolska vzgoja pa na 2-tedensko prakso v vrtce na Finskem.

PRILOGA: Fotografija z multiplikacijskega dogodka projekta MEYE (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja