NATEČAJ ZA GCC KORONA PESEM: POROČILO KOMISIJE

Natečaj za GCC korona pesem je v obliki spletnega razpisa potekal med 5. in 30. majem 2020. Pogoji so bili navedeni v razpisu. Do poteka roka je na določeni elektronski naslov prispelo 24 pesmi, ki jih je prispevalo 15 avtoric oz. avtorjev. Naknadno je prispela še ena pesem, za katero se je komisija po posvetu odločila, da jo sprejme v izbor. V izboru je sodelovalo torej 25 pesmi oz. 16 avtoric/-jev. Prispele pesmi, podpisane s šiframi, je pregledala tričlanska komisija, ki sta jo sestavljala dijaka Blaž Pavlič in Aljaž Primožič ter zunanji sodelavec šole in mentor pesniške dejavnosti Kristian Koželj.

Komisija se je odločila, da ob zaključku natečaja sodelujočim in javnosti sporoči:

  • Pozitivno nas je presenetil odziv in dejstvo, da se je na razpis odzvalo lepo število avtoric in avtorjev, kar nedvomno kaže na močan interes za literarno ustvarjanje, prisoten med dijakinjami in dijaki GCC. Za pomoč pri promociji natečaja med dijaki se posebej zahvaljujemo profesorici Nataši Grobelnik in ravnatelju Gregorju Deleji.
  • Nekoliko bolj nas skrbi kvaliteta večine poezije, ki smo jo prebrali. Večina pesmi je napisanih v neposrečenih, prisiljenih rimah ali bornih poskusih pisanja v formi (npr. sonet, akrostih), hkrati pa skoraj vse ne presegajo orisa klasične osebnoizpovedne najstniške lirike. Šibko je tudi besedišče in slog. Iz povedanega komisija sklepa, da dijaki večinoma ne razumejo specifik sodobnega pesniškega izraza, ne berejo sodobne poezije ali v splošnem ne berejo oz. berejo slabo. Vsem, ki se spogledujete s pisanjem poezije, predlaga, da berete čim več sodobne slovenske in prevedene poezije in sodelujete na čim več pesniških tečajih.
  • Mogoče je enega od izvorov zgoraj opisanega stanja iskati v zastarelem učnem načrtu, ki prepogosto stremi zgolj k uspešnosti na maturi in poezijo še vedno obravnava kot nekaj, kar se secira in razlaga, namesto da bi dijake usmerjal k dialoškemu branju poezije. Komisija zato predlaga, da se kljub natrpanosti učnega načrta pri pouku slovenščine čim več časa nameni tudi sodobni poeziji in aktualnim pristopom k branju le-te. Eden od zanimivih predlogov drugačnega pristopa je npr. povezovanje knjig sodobne produkcije z deli, ki sodijo med klasike svetovne in slovenske književnosti, ali pa predstavljanje del, ki so bile v tekočem letu nagrajene na številnih slovenskih festivalih.
  • Ne glede na vse, so člani komisije z veseljem prebrali pesmi, ki sta jih prispevala avtorja oz. avtorici pod šiframa PesemVProzi in Šelesteča travica. Z zrelostjo izraza je navdušil/-a predvsem prvi/-a, obetavne nastavke pa kaže tudi drugi/-a. Obema čestitamo in ju spodbujamo k nadaljnjemu ustvarjanju in izpopolnjevanju.
  • Za najboljšo GCC koronsko pesem je komisija soglasno in brez razprave izbrala pesem MAČKA, avtorja/-ice PesemVProzi. Po odpiranju šifer se je izkazalo, da je avtorica tretješolka Naja Podbrežnik. Naj dodamo še, da je tudi drugouvrščena pesem z naslovom OBJETI Najino delo. Iskrene čestitke!

UTEMELJITEV:

Pesem MAČKA je deskriptivna oz. opisovalna pesem, ki z minimalističnim, a izbranim izrazom slika podobo porušene hiše in njene okolice. V predzadnjem verzu se težišče predstavi na opazovalko, prvoosebni lirski subjekt, ki s komentarjem ustvari časovno in s tem čustveno distanco ne le do podrte hiše ampak tudi do svoje preteklosti/ otroštva. V povsem zadnjem verzu v sredino podrtije spomina vpelje še mačko, ki je nekoč delala družbo starcu, ki je posedal ob oknu porušene hiše, danes pa je edina preostala priča nekdanjega življenja in deluje hkrati nebogljeno in ominozno. Največja odlika pesmi je v tem, da opisane realnosti pesnica ne komentira ali pojasnjuje, konec je široko odprt in sproža več vprašanj kot ponuja odgovorov, več pove z zamolki kot s tem, kar ubesedi. Tako najbolje utelesi načelo Ezre Pounda, da mora pesem nakazovati in ne vsiljevati pomena. Morda je nekoliko odveč le verz o »fini ograji«, kjer se pesem za trenutek opoteče, a gre za kozmetično zastranitev, zaradi katere pesem kot celota ni niti za trenutek pod vprašajem. Čestitke!

ZMMAGOVALNO PESEM najdete na povezavi: https://www.sledko.si/?p=17248&preview=true&_thumbnail_id=17249

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja