KANDIDATURI ZA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO DIJAŠKE SKUPNOSTI GCC

V sredo, 16. septembra 2020, bomo med razrednimi urami izvedli volitve za predsednika Dijaške skupnosti GCC.

Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center so: da deluje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sodeluje z vodstvom šole, vodi Predsedstvo Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, sklicuje seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, vodi seje Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah Sveta Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – Center, zastopa Dijaško skupnost Gimnazije Celje – Center v Dijaški organizaciji Slovenije,  opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet ali Predsedstvo.

Letos za predsednika oziroma predsednico dijaške skupnosti GCC kandidirata Špela Konda, 4. d, in Jon Kanjir, 3. a.

Špelino kandidaturo najdete na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1ZROWWgamCJFIIGn3eIciTV6ff8F6mFIt/view?usp=sharing

Jonov kandidaturo najdete na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1cHwZHuvTyfauGTs9vUsZTbHyhALYHqcT/view

Oddelčni predsedniki morajo na dan volitev po 3. šolski uri v govorilnici šole prevzeti volilne lističe za svoj razred. Med razredno uro izvedejo tajne volitve in volilne lističe v zaprti kuverti vrnejo v govorilnico šole. Na kuverto morajo zapisati število prisotnih dijakov.

Volilna komisija, ki jo sestavljajo Blaž Pavlič iz 4. b, Laura Korošec iz 4. i in mentorica DS, se bo sestala v 18. 9. 2020, 2. šolsko uro, v govorilnici in preštela glasove ter objavila rezultate.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja