GCC UTRJUJE POZICIJO REGIJSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA

S projektom GCC izobraževalno središče ter sodelovanjem v konzorciju ESS projekta Munera 3 na Gimnaziji Celje – Center trdno sledijo viziji o ustvarjanju inovativnih učnih okolij s povezovanjem dobrih praks iz Slovenije in tujine

Gimnazija Celje – Center (GCC) s tremi izobraževalnimi programi, več kot 1000 dijaki in zaposlenimi sodi med večje srednje šole na Celjskem. Šola domuje v mogočnem secesijskem poslopju v Kosovelovi ulici, ki je bilo leta 1912 zgrajeno za potrebe osnovnega šolstva, leta 1949 pa se vanj vseli celjsko Učiteljišče, ki kmalu postane ena najboljših tovrstnih ustanov na naših tleh. Neposredni naslednik bogate tradicije pedagoškega izobraževanja je danes program predšolska vzgoja, ki ga izvajajo na GCC, ob tem pa tudi številni projekti s katerimi se na šoli trudijo oplajati učno okolje s sodobnimi pristopi, ki temeljijo na sinergiji s številnimi šolskimi in drugimi partnerji iz Slovenije in tujine.

GCC izobraževalno središče je krovni projekt organizacije različnih seminarjev, delavnic in drugih izobraževanj, ki so namenjena pedagoškim delavcem, zlasti na področju predšolske vzgoje, pa tudi osnovno- in srednješolskega izobraževanja. Na šoli deluje od šolskega leta 2015/2016 in odtlej so na več kot 100 programih gostili 67 predavateljev in 2000 udeležencev iz regije in države, pod istim imenom pa so s pomočjo programa Erasmus + (ključni ukrep 1, mobilnost učnega osebja) v letih med 2016 in 2018 omogočili izobraževanja v tujini za več kot 20 profesorjev z GCC. V šolskem letu 2018/2019 pa so na GCC postali eden izmed koordinatorjev štiriletnega ESS projekta MUNERA 3, ki ga sicer vodi Šolski center Nova Gorica. Gre za programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (dodatna usposabljanja, (pre)kvalifikacije), ki sledijo potrebam na trgu dela. Projekt nudi zaposlenim številne možnosti s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt se bo do leta 2022 lahko vključilo najmanj 17.640 zaposlenih, na GCC pa koordinirajo področje storitev za vzhodno kohezijsko regijo.

Tudi za prihodnje šolsko leto so na GCC polni smelih načrtov na področju zagotavljanja dodatnih možnosti profesionalnega razvoja za učitelje in dijake. Bogat program GCC izobraževalnega središča in projekta Munera 3 bo ponudil več kot 30 različnih izobraževanj v obsegu od 4 do 50 ur, v izvajalsko fazo pa prehajata tudi projekta PODVIG – podjetnost v gimnazijah in Inovativna učna okolja – 1/1 pedagogika, ki v razrede vnašata številne nove metodološke pristope in omogočata usvajanje vseživljenjskih kompetenc ter ustvarjata kreativen most med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru 6 ESS in E+ projektih, ki pokrivajo različna področja. Novembra pa se na šoli začenjata tudi dva strateška projekta programa Erasmus + (ključni ukrep 2) – Podjetnost v srednjih šolah s partnerji iz Bolgarije, Turčije in Srbije, ki ga koordinirajo na GCC (cilj projekta pa je implementacija podjetnostnih kompetenc v kurikularni proces po celotni vertikali) in Matematika v zgodnjem obdobju za področje predšolske vzgoje, ki ga koordinirajo španski partnerji.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je na temo projektov, ki velikokrat sicer razdvajajo šolski prostor, povedal takole: »Projekti in sodelovanja v njih predstavljajo velik izziv za šolo. V zadnjih letih so postali nujen del šolskega prostora, ki z njimi postaja bogatejši, če seveda šola v njih vidi lastno vizijo in pot za doseganje skupnih ciljev vseh udeležencev. Čeprav zahtevajo od včasih preobremenjenih zaposlenih na šoli dodaten vložek dela in dobre volje, se takšna investicija bogato obrestuje. Mednarodni projekti spreminjajo organizacijsko klimo, krepijo občutek za skupno delo, na široko odpirajo vrata novim izkušnjam in prinašajo sodelavcem dodatno samozavest in potrditev, da je delo, ki ga opravljamo sami, velikokrat izjemno in prav tak primer dobre prakse, kot jo želimo včasih poiskati daleč čez mejo domovine. Z dolgoročnim vključevanjem v nacionalno in mednarodno projektno okolje šola krepi svoj ugled, motivacijo dijakov, staršev in zaposlenih. Res pa je seveda tudi to, da morajo vsi sodelujoči, zlasti pa projektni vodje, vedno iskati ravnovesje med rednim šolskim delom in obogatitvami, ki morajo rutinske proces spodbuditi le toliko, da postajajo boljši, in ne obratno.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja