16. januar – svetovni dan “OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV”

Osnovnošolski učitelji so ljudje, ki delajo z otroki v najpomembnejših letih njihovega odraščanja. Osnovne šole so del izobraževanja za učence, stare od šest do petnajst let. Te šole nas učijo socializacije in osnovnih akademskih spretnosti – osnov, ki nam pomagajo vse življenje. Osnovnošolski učitelji so pogosto prvi vzgojitelji (poleg vrtčevskih vzgojiteljev) v našem življenju, ki v nas vzbujajo žilico za učenje, ustvarjanje, sobivanje…

Za osnovne šole so v preteklosti veljale šole do osmega razreda. Po prvi svetovni vojni so nastale nižje gimnazije, ki so izobraževale učence med osnovno in srednjo šolo, osnovne šole pa so prepustili izobraževanju učencev od vrtca do šestega razreda. 

Učni načrt za osnovno šolo je učencem v pomoč pri izobraževalnih osnovah: branju, pisanju, računanju, uvodu v naravoslovje in družboslovje, umetnostni obrti in športni vzgoji. Osnovne šole pomagajo učencem tudi pri druženju z vrstniki in ustvarjanju identitete znotraj skupnosti in naroda. Na začetku 21. stoletja je osnovni kurikulum oblikoval poudarek na tekočem znanju slovenščine, matematike in osnovnih znanosti. Kasneje so v šolske programe uvedli računalniško opismenjevanje, računalniško podprt pouk in druge tehnologije, ki so sledile velikemu povpraševanju po tehničnem znanju. 

Zaključimo lahko, da so osnovnošolski učitelji velik del našega odraščanja, ki nas poskušajo po najboljših močeh usmerjati po včasih nekoliko burnem morju. Navajajo nas, da v življenju ni vedno postlano z rožicami in da se je potrebno včasih tudi izboriti za lasten obstoj.

Kindergarten and Elementary School Teachers : Occupational Outlook  Handbook: : U.S. Bureau of Labor Statistics

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja